Gå til hovedindhold

Beslutningsreferat fra rådsmøde afholdt onsdag den 12. oktober 2021

 • Læs op

Indhold

  Beslutningsreferat fra rådsmøde afholdt onsdag den 12. oktober 2021 kl. 19.00

  Sted: Fensmark Bibliotek.

  1. Evt. spørgsmål/emner fra borgere 20 min

  2. Gennemgang af referat fra forrige møde 10 min

  3. Opdateringer / Siden sidst 30 min

  - Mødet med Center for Trafik og Ejendomme
  - Folkeparken
  - Kastanjelunden (Næstvedvej 55)
  - Energiparken
  - Flagmester
  - Kommunalvalg

  PAUSE

  4. Fensmark Lokalråd Vision 45 min

  5. Eventuelt 15 min

  Beslutningsreferat:

  Fremmødte: Jimmy Hansen, John Bøgh, Kenneth MacAlpine, Lone Møllebro, Pinaki Thorlin og Rasmus W.
  Jensen

  Ad 1) Ingen borgere var mødt op.

  Ad 2) Referat gennemgået og godkendt.

  Ad 3) Der blev givet et kort referat fra mødet med Center for Trafik og Ejendomme.
  Der blev informeret om udvikling om midlerne vedrørende Folkeparken.
  Der er aftalt Dialogmøde vedrørende Energiparken
  Flagmester er fundet og vil blive præsenteret efter første flagning, inkl. billeder.
  Der ønskes min. 3 hovedemner; Energiparken, Holmegaard Skolen og frakørsel fra motorvejen.

  Ad 4) Arbejdsgruppens arbejde blev præsenteret og der indkaldes til nyt møde snarest, målet er en ”Vision
  2022” for Fensmark / Lokalrådet.

  Ad 5) Renovering af Gadekæret er foreløbig fastlagt til 2023.

  Mødet sluttede ca kl. 21.30
  Som referent,
  Kenneth MacAlpine

  Se flere nyheder fra Fensmark