Gå til hovedindhold

Beslutningsreferat fra rådsmøde afholdt tirsdag den 22. marts 2022

 • Læs op

Indhold

  Beslutningsreferat fra rådsmøde afholdt tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.00

  Sted: Mødesalen Fensmark Bibliotek.

  1. Evt. spørgsmål/emner fra borgere

  2. Generalforsamling 29. marts

  3. Trafik Punkter

  4. Opdateringer / siden sidst fra medlemmer

  5. Eventuelt

  Beslutningsreferat:

  Fremmødte: Rasmus, Kenneth, Pinaki og John

  Ad 1) Der var ikke indkommet nye spørgsmål fra borgere.

  Ad 2) Der er bestilt 100 sandwich til generalforsamling og der indkøbes vand og øl. Vi mødes kl. 18.00 så vi lige kan organisere stole, borde mm. Der er aftalt at vi foreslår Rasmus som dirigent og Pinaki som referent.

  Ad 3 Alle trafik punkter blev gennemgået, Rasmus opdaterer listen med kommentarer.

  Ad 4) Der blev givet en hurtig opdatering fra medlemmer. Vedrørende placering af legeplads mm så blev der
  valgt mulighed nr. 2 ved klyngen af træer ved biblioteket. Legeplads vil henvende sig til aldergruppen 0-3 år.

  Ad 5) Der er mulighed for at vi kan få et arkivskab på biblioteket.

  Mødet sluttede ca kl. 21.30

  Som referent,
  Kenneth MacAlpine

  Se flere nyheder fra Fensmark