Gå til hovedindhold

Ordinær generalforsamling for Fensmark Lokalråd 29. marts 2022

 • Læs op

Indhold

  Ordinær generalforsamling for Fensmark Lokalråd

  Holmegaard Hallen, 29. marts 2022

  Tilstedeværende Kennneth MacAlpine, John Bøgh, Rasmus Weidinger, Lone Møllebro og Pinaki Thorlin

  Fraværende Jimmy Hansen

  Referat

  A) Valg af Stemmetæller

  Beslutning om at være unødvendigt, på baggrund af fremmøde. Efter ønsker kan der stemme med stemmesedler

  B) Valg af dirigent

  Enstemmigt valg af Rasmus Weidinger

  C) Valg af referent

  Enstemmigt valg af Pinaki Thorlin

  D) Godkendelse af dagsorden

  Indkaldelsen er lagt på Mærk Næstveds hjemmeside på lokalrådsmøde 28. februar

  Indkaldelsen er delt på Facebook over flere gange, den første 28. februar

  Dagsorden godkendt

  E) Formandens Beretning

  Lokale aktiviteter der er givet tilskud til:

  • Juletræstændingen (slikposer)
  • Fastelavn (fastelavnsboller og tønder)
  • Tegnekonkurrence

  Der fremsættes målsætning om at støtte flere initiativer i byen

  Netværksmøder:

  • Projektmøde med Næstved Kommune.
   • Her blev der oplyst og gennemgået planer for ”Energiparken”, ”Motorvejen”, ”Gadekæret” og diverse projekter omkring gå- og cykelstier.
  • Initiativtager på Netværksmøde omkring Energiparken og dets interessenter.
   • Deltagende var bl.a. Lokalrådet Holme Olstrup, Godsejeren, Virksomheder mfl. Der har interesse i projektets udvikling.
  • Deltagelse i stormøde for lokalråd i kommunen.
   • Årligt møde, planlagt af Næstved Kommune. Årets emne var ”Demokrati”, med inspiration fra andre lokalråd på nationalplan. Formål at opnå indsigt i at skabe engagement i lokalområder.
  • Kommunalt møde vedr. Projekt Byrumsløft
   • Beslutning i Fensmark: Gadekæret. Start efterår 2023.
  • Kommunalt møde vedr. Projekt Folkeparken

  100.000,- kr. er givet til lokalrådet, til opstart af projektet. Lokalrådet har spurgt lokale institutioner om sparring og ønsker til brug. Beslutning om samarbejde med Biblioteket til ”Naturplads v. Biblioteket”.

  Kommunalt tilskud 300.000,-kr. øremærket ”Legeplads”. Vedligeholdelse godkendt hos Næstved Kommune. Målgruppe 0-3 år, tænkt til brug af ”Naturplads v. Biblioteket”.

  Hjemmesiden.

  Længe om at få adgang. Efteråret 2022 kommer der ny platform. Planer for større brug af hjemmesiden i fremtiden.

  Trafikpunkter

  Anbefaling af ”Giv et praj” appen og hjemmeside. Der er indsamlet trafikpunkt-udfordringer der fremsendes Næstved Kommune.

  Søgt og fundet en frivillig til at være ”Flagmester” i Fensmark. Der er indhentet bud på flagdage, men retten til at afgøre hvilke dage der flages på, er hos Flagmesteren.

  Siden overtagelsen fra det tidligere lokalråd, er der brugt tid på at blive organiseret.

  Spørgsmål til Formandens beretning

  • Skilt ved den nye sti med skriften ”Holmegaard Værk – Næstved”. Burde der står ”Holmegaard Værk Fensmark – Næstved”?.
   • Svar: Argumentet er at der på skiltet står start – og slutstedet. Skiltene markere hvilken sti man går på og ikke hvor man er.
  • Vedr. Folkeparten blev der nævnt et samarbejde med institutionerne. Hvorfor er grundejerforeningerne ikke inddraget?
   • Svar: Vi modtog 100.000,- kr. Dem spurgte vi forskellige interessenter i om der kunne skabes noget med – gerne som et samarbejde. Da det var fra en pulje der blev overdraget, var der tidspres, men Næstved Kommune tillod at pengene blev ført over i 2022 til planlægningen. Når projektet startes inviteres borgere med i planlægningen. Der informeres mere herom.
  • Kan der bliver flaget på Konfirmationssøndagen?
   • Svar: Der er blevet valgt et antal dage, for at det er overskueligt som frivillig. I sidste ende er det Flagmesterens beslutning, hvilke dage der flages. På opfordring kontaktes Flagmester og tilbydes hjælp fra borger.

  Formandens beretning godkendes

  F) Kassererens Beretning

  Budget for øgning fra 10.000,- kr. til 15.000,- kr. fra Næstved Kommune.

  Afvikling af gæld på lokaleleje.

  Største udgift er gået til at købe annoncer i aviser angående generalforsamling.

  Overskud fra 2021; 8868,- kr.

  Total: 18.339,- kr. ved årsskifte.

  Kassererens beretning godkendes.

  G) Godkendelse af Budget

  Der er mange puljer at søge i Næstved Kommune. Derfor opfordres der til initiativ.

  Der fremlægges ønske fra lokalrådet, at øge tilskud til lokale aktiviteter til 10.000,- kr. i 2022, fremfor de 800,- kr. brugt i 2021.

  • Spørgsmål: Hvilke puljer og hvad er kriterierne?
   • Svar: Der kan søges til alt. Kriterierne er at skabe sammenhold i lokalsamfundet.

  Opfordring. Vi hjælper gerne, men lokalrådet kan ikke klare det hele alene.

  Budgettet godkendes

  H) Indkomne forslag:

  - Reviderede vedtægter baseret på Næstved Kommunes standardvedtægter for lokalråd. Forhåndsgodkendt af Næstved Kommune.

  Ændringer

  - Mulighed for at gå på 4 årig valg
  - Flere standard punkter til generalforsamlinger
  - Varsling af generalforsamling på lokalt egnede lokationer, fremfor købte annoncer i trykte medier.
  - Tegningsregler og dobbeltunderskifter
  - Man hæftes ikke personligt for lokalrådets forpligtelser

  • Spørgsmål: Paragraf 2 omkring formål, lægger op til samarbejde med Næstved Kommune. Hvordan skal netværk og relationer forstås?
   • Svar: Lokalrådet skal være bindeled mellem borgere og kommunen. De vigtigste retningslinjer for samarbejdet er ”Grundlag for samarbejdet mellem lokalråd og Næstved Kommune”.

  Vedtægter godkendes.

  I) Valg af Lokalrådsmedlemmer

  John Bøgh – Genvalgt som næstformand

  Pinaki Thorlin – Genvalgt

  Lone Møllebro – Genvalgt

  Arne Møllebro – Nyt medlem

  J) Valg af suppleant

  Ingen på valg

  K) Valg af revisor

  Lars Erik Clausen – Genvalgt

  L) Eventuelt

  • Forslag om at invitere grundejerforeningerne i byen
  • Trafikregulering. chikane ved Røjleparken til fare for modkørende bilister. Rasmus Weidinger tager punktet med videre
  • Manglende cykelsti/fortov: Glasværkvej, Fensmarkskov og Kalkerupvej.
   Glasværkvej er en omfartsvej, derfor laves der ikke fortov eller cykelsti. Punkt på kommunaldagsorden er at sætte skilte op om ikke at færdes langs vejen. Planlagt fortov på Næstvedvej frem til Kildealle. Der arbejdes på at etablere cykelsti fra Fensmarkskov til Hjulbæk.
   Kalkerupvej tages med af Rasmus Weidinger i samlingen af trafik punkter.
   Opfordring til at bruge stisystemerne i byen. Noteres i LUP.
  • Park og Vej har indgået aftale om at præsentere alle projekter på forhånd til lokalrådet.
   Både Sølunden/Kastanjelunden er blevet fremlagt og ændret inden offentlig høring. Energiparken er også et projekt, hvor lokalråd og borgere har fået indblik inden høring.

   

  Se flere nyheder fra Fensmark