Gå til hovedindhold

Beslutningsreferat fra rådsmøde afholdt onsdag den 21. september 2021

Indhold

  Beslutningsreferat fra rådsmøde afholdt onsdag den 21. september 2021 kl. 19.00

  Sted: Fensmark Bibliotek.

  Dagsorden for mødet var:

  1. Evt. spørgsmål/emner fra borgere 20 min

  2. Gennemgang af referat fra forrige møde 20 min

  3. Mødekalender 10 min

  4. Møde med Center for Trafik og Ejendomme 10 min

  - Deltagere
  - Dagsorden

  PAUSE

  5. Folkeparken 10 min

  6. Udstykning Næstedvej 55 10 min

  7. Emner rådet skal gå ind i 10 min

  8. Status på arbejdsgruppe ’Energiparken’ 10 min

  9. Diverse 20 min

  - Kommunalvalg
  - Flagdage
  - Presentation af rådsmedlemmer
  - Skærm i Brugsen
  - Eventuelt

  Beslutningsreferat:

  Fremmødte: Jimmy Hansen, John Bøgh, Kenneth MacAlpine, Lone Møllebro, Pinaki Thorlin og Rasmus W.
  Jensen

  Ad 1) - Ingen fremmødte eller indkomne forslag/emner

  Ad 2) - Der undersøges hvad økonomien er i en foreningsversion af Microsoft Teams

  Ad 3) - Opdateret mødekalender godkendt

  Ad 4) - John, Kenneth, Rasmus, Lone
  - Borgerinddragelse, samarbejde, pedelhuset, vejarbejde generelt, udstykning mm

  Ad 5) - Lokale aktører inddrages med snarlig deadline

  Ad 6) - Rådet er informeret omkring udstykning

  Ad 7) - Jimmy tovholder på arbejdsgruppe

  Ad 8) - Arbejdsgruppe er startet

  Ad 9) - Rådet forsøger at få 1-2 punkter på agendaen til borgermødet den 11. november.
  - Vedtægter opdateres i henhold til de nye standardvedtægter

  Mødet sluttede kl. 22.10

  Som referent,
  Kenneth MacAlpine

  Se flere nyheder fra Fensmark