Gå til hovedindhold

Referat fra rådsmøde afholdt onsdag den 1. september 2021

Indhold

  Referat fra rådsmøde afholdt onsdag den 1. september 2021 kl. 19.00

  Sted: Fensmark Bibliotek.

  Dagsorden for mødet var:

  1. Gennemgang af referat fra forrige møde 10 min
  - Kort status af tiltag

  2. Mødekalender 10 min
  - Lokalrådsmøder
  - Deltagelse af skolebestyrelsen, byrådsmedlemmer mm

  3. Møder med politiske udvalg 20 min
  - Møde med Center for Trafik og Ejendomme
  - Abonnement to dagsordener?
  - Fordeling af områder?

  4. Folkeparken 20 min

  PAUSE

  5. Energipark 30 min

  6. ’Her Bor Vi’ puljen 10 min

  7. Diverse 20 min
  - Kommunalvalg
  - Lokaler, gml skoletandlæge
  - Flagdage (frivillig)
  - Presentation af rådsmedlemmer
  - Skærm i Brugsen
  - Eventuelt

  Beslutningsreferat:

  Fremmødte: Jan Pollas, John Bøgh, Kenneth MacAlpine, Lone Møllebro, Mie Nielsen, Pinaki Thorlin og
  Rasmus W. Jensen

  Ad 1) - Oplæg til hvad vi lægger på hjemmesiden / facebook sendes rundt inden næste møde
  - Der kommer nyt software til hjemmesiden, oplæg omkring dette sendes rundt inden næste møde
  - Der søges frivillige som flagmester via hjemmeside/facebook
  - Oplæg til flagdage sendes rundt inden næste møde

  Ad 2) - Skolebestyrelsen inviteres til et møde med 2 medlemmer omkring samarbejde

  Ad 3) - Møde med Center for Trafik og Ejendomme den 30 september kl. 14:00-15:00.
  - Deltagelse af John, Lone, Rasmus, Kenneth.

  Ad 4) - Folkeparken, udskudt til næste møde, mangler information.

  Ad 5) - Udsat, arbejdsgruppe etableres.

  Ad 6) - Udsat

  Ad 7) - Eventuelt, skærm i Brugsen overtages
  - Kort præsentation af medlemmer på Facebook
  - Borgermøde ifm Kommunevalg 16 Nov (borgermøde via bibliotek)

  Mødet sluttede kl. 21.15

  Som referent,
  Kenneth MacAlpine

  Se flere nyheder fra Fensmark